ASUS SmartLogon 1.0.0011

ASUS SmartLogon 1.0.0011

ASUSTeK COMPUTER INC. – Freeware
ra khỏi 12 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Asus SmartLogon là một phần mềm sử dụng máy ảnh để quét hình ảnh của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng hình ảnh đã lưu thay vì mật khẩu truyền thống hoặc dấu vân tay.

Tổng quan

ASUS SmartLogon là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi ASUSTeK COMPUTER INC..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS SmartLogon là 1.0.0011, phát hành vào ngày 20/03/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/02/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.0011, được sử dụng bởi 36 % trong tất cả các cài đặt.

ASUS SmartLogon đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ASUS SmartLogon đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS SmartLogon!

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có ASUS SmartLogon cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản